تاثیر تقسیم سود بزرگترین تولیدکننده سیمان سفید و آماده تحویل اولیه “صشرق”


تأثیر تقسیم سود بر بزرگترین تولیدکننده سیمان سفید آماده تحویل اولیه

اخبار بورسا: تأثیر تقسیم سود هر سهم سیمان سفید شرق و آماده عرضه اولیه 15 درصد بر سهامدار اصلی و 99 درصد شرکت سیمان شرق مشخص می شود.

مجمع سالانه شرکت سمن سفید شرق با حضور 100 درصدی سهامداران تشکیل و با تصویب صورتهای مالی و پیشنهاد هیئت مدیره مقرر شد معادل 1028 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شود. به 90 درصد از 1142 ریال.

بر اساس این گزارش، با توجه به مالکیت 99.9 درصدی شرکت سیمان شرق در سیمان سفید شرق، تأثیر این تقسیم سود بر سهامدار اصلی قابل توجه بوده و 60.3 میلیارد تومان سود به «سشرق» تعلق می گیرد که ممکن است منجر به رشد بازدهی شود. ..

سیمان سفید شرق در سال مالی گذشته به درآمد عملیاتی 359.8 میلیارد تومان و سود خالص 112 میلیارد تومان دست یافت که نشان دهنده رشد 48 و 46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در بودجه امسال هم فروش و هم سود خالص 433.9 و 130.5 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

شرکت سیمان سفید شرق با ظرفیت سالانه 330000 تن بزرگترین تولید کننده سیمان سفید و معروف ترین برند داخلی سیمان سفید می باشد. این شرکت 100 میلیارد تومانی قصد دارد با عرضه اولیه 15 درصدی، با عرضه نماد در بازار دوم فرابورس وارد بورس شود.

دیدگاهتان را بنویسید