بیش از 4 میلیون تن از تولیدات دامی دولتی در انتظار ترخیص است


بیش از 4 میلیون تن از تولیدات دامی دولتی در انتظار ترخیص است

اخبار بورسا: محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در واکنش به باقی ماندن حجم بالای مواد اولیه در بنادر کشور گفت: حجم زیادی از مواد اولیه دامی مربوط به بخش خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد. بنادر کشوری که با تامین منابع ریالی وارد کشور می شوند و بانک مرکزی مشکلی برای تخصیص ارز برای واردات این مواد اولیه ندارد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: مقدار مناسبی از مواد اولیه دامی خریداری شده که با رفع مشکل تامین ریالی منابع آزاد و وارد کشور می شود.

وی تصریح کرد: سایر ارگان های مختلف از جمله گمرک، استاندارد، دامپزشکی و کشتیرانی برای ترخیص باقی مانده ورودی ها در گمرک همراهی شده اند. مسائل ریالی مورد قبول شرکت، مدیرعامل و صاحب حساب برای حمایت از مسائل دام است و در صورت داشتن سند این ورودی ها را بدون پرداخت تسویه می کنیم.

جعفری گفت: چهار میلیون و 700 هزار تن دام توسط دولت وارد بنادر می شود و بخش خصوصی نیز به این صورت وارد بنادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید