بورس در مسیر سبز قرار دارد


روزهای خوب به بازار سرمایه برمی گردد + اخبار بورس

اخبار بورسا:

سجاد دولت دوست، مدیر کارگزاری بورس بیمه ایران در نشست تخصصی تحلیل بازار سرمایه و راهکارهای خروج از رکود گفت:

بازارهای مالی به گونه ای هستند که هیجان زده می شوند، چه از بالا و چه بالا و پایین صحبت کنند و همانطور که شاهد رشد هیجانی بازار در سال 2019 بودیم و شاید بازار نباید به این سطح از رشد می رسید، بازار هم امروز هیجان زده است. برای فروش است و سهام شرکت ها زیر قیمت ذاتی و ارزش خود سهام معامله می شود و این جوهر بازار مالی است و فکر می کنم فنر بازار فشرده شده است تا بتواند برود. بعد از استراحت

وی ادامه داد: در حال حاضر P/E و TTM از بالای 30 به 7.8 رسیده است و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار شرایط خوبی را طی می کند و از نظر نرخ سود نیز بازار با رشد نیم درصدی اهمیتی ندارد. درصد. در بازار این نظر وجود دارد که این عدد به 25 یا بیشتر می رسد، این ممکن است باعث رکود بیشتر در بازار شود و شاید بسیاری از افراد واقعی به این دلیل بازار را ترک کرده باشند.

دولت دوست گفت: با سخنان روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی و اطمینان وی مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود، می توان امیدوار بود که دوباره شاهد رونق کند در بازار باشیم و البته این امر باید در عمل انجام شود. بانک مرکزی گزارش می دهد که آیا این نرخ بین بانکی کاهش می یابد یا خیر؟ این روزهای پایین بازار می گذرد و از نظر زمانی زمان زیادی برای این موضوع باقی نمانده و در نهایت در 2-3 ماه آینده شاهد این رشد خوب در بازار خواهیم بود و می بینیم که بازار بسیار بهتر از آن روزها است.

دولت دوست در خصوص نقش دولت در بازار سرمایه گفت: از نظر اینکه چه کاری می تواند برای دولت انجام دهد، 70 تا 80 درصد شرکت هایی که در بازار حضور دارند متعلق به دولت و متعلق به نهادهای دولتی هستند. و قطعا می توانند نقش مفیدی در بازگرداندن بازار و بهبود شرایط داشته باشند.

بیشتر قیمت گذاری مواد غذایی، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در اختیار دولت است و نمی توان گفت که دولت کاری انجام ندهد، بلکه خود بازار سرمایه باید بهبود یابد، بازار می تواند شرایط خود را بهبود بخشد و دولت باید کمک کند. بازار در دوران رکود و بحران به آرامی و زمانی که بازار در مسیر درست قرار دارد، دیگر نیازی به کمک دولت نیست.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید