برگزاری مزایده 50 منطقه معدنی؛ به زودی


برگزاری مزایده 50 منطقه معدنی؛  به زودی

اخبار بورسا: علی عبدی معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم و با اقدامات بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معادن فعال و راکد تهران آغاز شد. استان مورد پایش قرار گرفت و به تدریج سامانه کاداستر مواد معدنی به ثبت رسید.

وی گفت: اکنون تمامی معادن غیر فعال استان که قابلیت حراج دارند شناسایی شده است.

وی افزود: مقرر شده است پاییز امسال بیش از پنج هزار معدن در سه مرحله در سراسر کشور به مزایده گذاشته شود و اطلاعیه های مربوط به معادن استان تهران از اواخر آبان ماه منتشر می شود.

عبدی بیان کرد: 50 محدوده معدنی راکد شامل 38 پروانه معدنی، چهار فقره گواهی کشف و هشت پروانه اکتشاف در این مرحله به مزایده گذاشته می شود.

عبدی خاطرنشان کرد: اطلاعات، مشخصات و مختصات این معادن در سامانه تدارکات دولتی قرار می گیرد و افرادی که شرایط فنی و مالی لازم را داشته باشند می توانند در این مناقصه شرکت کنند.

وی ادامه داد: 7 آبان ماه تاریخ انتشار آگهی های مربوطه خواهد بود و واجدین شرایط می توانند فرم های مربوط به مناقصه را از 17 آذرماه از سامانه تدارکات دولتی دریافت کنند.

معاون امور معادن سازمان صامت استان تهران تاکید کرد: حداکثر زمان ارسال مدارک تکمیل شده تا 3 آذرماه خواهد بود و در 5 آذرماه پاکت های مناقصه مجددا برای معرفی برندگان باز می شود.

وی از متقاضیان خواست مدارک مربوط به احراز شرایط فنی و مالی خود را جهت رسیدگی به سازمان نظام مهندسی معدن استان ارائه کنند.

عبدی بیان کرد: در سال های گذشته هر فردی می توانست صلاحیت فنی و مالی بگیرد اما امسال با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید صلاحیت مالی فقط به کسانی اعطا می شود که دارای صلاحیت فنی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید