برای کنترل موجودی، بانک ها را طبقه بندی کردیم


برای کنترل موجودی، بانک ها را طبقه بندی کردیم

اخبار بورسا: علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها و کنترل ترازنامه بانک های بد و این اظهار نظر بسیار خوبی است: بحث بانک در حال انجام است. لایحه بانک مرکزی و اگر این لایحه در مجلس تصویب شود و به قانون تبدیل شود، امکان تصویب آن به بانک مرکزی را فراهم می کند.

وی افزود: اما برای کنترل ترازنامه بانک ها را طبقه بندی کردیم و دامنه رشد ترازنامه بانک ها حدود 1.5 تا 2.5 درصد رشد است که بر اساس شاخص های سلامت بانک ها، شاخص های شتر برای هر بانک محاسبه شد.

صالح آبادی ادامه داد: بانک های دارای شرایط خاص از این قاعده مستثنی هستند و محدودیت های خاص خود را دارند. به عنوان مثال، ممکن است تسهیلات بزرگ در یک بانک محدود شود. بنابراین رشد ترازنامه سایر بانک ها همین است و محدودیت های رشد ترازنامه برای بانک هایی که وضعیت مطلوبی ندارند متفاوت است.

رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص خاطرنشان کرد: برخی از بانک ها دارایی های خوبی دارند اما نقدینگی لازم را ندارند، بنابراین باید برنامه خود را برای اصلاح نقدینگی بانک مرکزی ارائه کنند. در مورد بانک هایی که ناراضی هستند، یک سری اقدامات باید توسط مدیریت بانک انجام شود، برخی اقدامات باید توسط سهامدار انجام شود و برخی اقدامات باید توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شود. برای برخی از بانک‌های متخلف، برنامه‌ای تدوین کردیم و مشخص کردیم که مدیریت بانک، سهامداران، بانک مرکزی و قوه قضائیه باید چه کار کنند تا وضعیت عدم انطباق حل شود.

صالح آبادی گفت: اجرای برنامه اصلاح ساختار بانک زمان بر است و آثار آن به تدریج مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید