بانک تجارت درآمد سالانه خود را افزایش داد


بانک تجارت درآمد سالانه خود را افزایش داد + بورس نیوز

اخبار بورسا:

بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه تیرماه سال جاری، مجموع درآمد ماهانه دریافتی از محل تسهیلات اعطایی در این مدت معادل 3 هزار و 868 میلیارد تومان و همچنین در 4 ماه گذشته از ابتدای سال مالی تاکنون، کل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی 14 هزار و 848 به یک میلیارد تومان رسید.

بانک تجارت درآمد سالانه خود را افزایش داد + بورس نیوز

میزان درآمدی که بانک تجارت از محل پرداخت ها در تیرماه شناسایی کرد، نسبت به تیرماه سال گذشته 34 درصد رشد داشته است. همچنین در 4 ماهه از ابتدای سال مالی، کل درآمد این بخش 33 درصد افزایش داشته است. 14.848 میلیارد تومان.

درآمد حاصل از وجوه ارائه شده توسط بانک تجارت

درآمد ماهانه بانک تجارت از خدمات ارائه شده نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، اما؛ نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به متن فوق به رشد 34 درصدی رسیده است.

«وتجارت» بیشترین درآمدها را در چهارمین ماه امسال مربوط به بخش «مرابحه» و «فروش پرداخت» به ثبت رساند و میزان آن به ترتیب 1495 میلیارد تومان و 620 میلیارد تومان اعلام شد.

بانک تجارت درآمد سالانه خود را افزایش داد + بورس نیوز

درآمد تسهیلات اعطایی که توسط بخش مرابحه شناسایی شد در تیرماه نسبت به ماه گذشته 13 درصد افزایش یافت، وتجارت در این ماه موفق به ثبت تراز مثبت 29 درصدی شد که سود عملیاتی بانک تجارت در این ماه به میزان 872 میلیارد تومان.

«وتجارت» درآمد عملیاتی محقق شده تیرماه خود را معادل 5 هزار و 216 میلیارد تومان اعلام کرد که این درآمد از محل «تسهیلات اعطایی، سپرده، اوراق بدهی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد» حاصل شده است.

پایین مقاله

دیدگاهتان را بنویسید