این استان ها آب ندارند اما سیب و خیار تولید می کنند!


این استان ها آب ندارند اما سیب و خیار تولید می کنند!

استان های مازندران، فارس و تهران بیشترین میزان محصولات باغی و گلخانه ای را بر حسب وزن محصولات تولید می کنند.
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در گزارش آمار کشاورزی، جزئیاتی از وضعیت حوزه باغبانی و محصولات گلخانه ای کشور را منتشر کرد.
پیش از این گزارشی از سطح، تولید و عملکرد محصولات زراعی در سال‌های 2014-2016 نیز جزئیاتی از وضعیت زمین‌های کشاورزی را منتشر کرده بود.
مساحت باغات کشور چقدر است؟

بر اساس این گزارش، در سال 1398 کل مساحت باغات کشور اعم از حاصلخیز و غیربارور حدود 2.98 میلیون هکتار بوده که 86.9 درصد آن آبی و مابقی دیم بوده است. باغ های بایر 14 درصد از کل مساحت باغ را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در سال مذکور حدود 24.4 میلیون تن محصول باغی و گلخانه ای جمع آوری شد که 94.1 درصد آن محصول باغات آبی بوده است.
بیشتر باغات کشور چه محصولاتی تولید می کنند؟

جدول زیر میزان مساحت اختصاص داده شده به انواع محصولات باغی و گلخانه ای از حدود 2.6 میلیون هکتار باغ های حاصلخیز و سهم هر محصول از 24.4 میلیون تن محصول نهایی را به صورت درصدی از کشور نشان می دهد.

نوع محصول سطح قابل کشت (درصد) بهره وری (درصد)
میوه ها با دانه 9.7 18.6
میوه های هسته دار 9.3 11
میوه هایی با دانه های کوچک 11.5 14.3
میوه خشک شده* 28.9 3.4
میوه های یخ زده 0.9 0.2
میوه های نیمه گرمسیری 27.6 36.6
میوه های گرمسیری 0.4 0.9
میوه های گلخانه ای 0.5 12.6
یک چیز دیگر 11.1 2.5

* میوه های خشک عبارتند از: پسته، بادام، گردو، فندق، سنجد و ….
بیشترین میزان باروری مربوط به پسته با 16.6 درصد، انگور 11.1 درصد، خرما 8.9 درصد، سیب 8.7 درصد و پرتقال با 6.2 درصد است.
بیشترین تولید سیب با 17.3 درصد، پرتقال 14 درصد، انگور 13.9 درصد، خیار گلخانه ای 7.9 درصد و خرما 5.5 درصد است.
کدام استان ها بیشترین تولید محصولات باغی و گلخانه ای را دارند؟
بر اساس اطلاعات این گزارش، بیشترین میزان تولید از نظر وزن محصول متعلق به استان های مازندران، فارس و تهران است.
در جدول زیر درصد سهم هر استان و نوع آب و هوای هر یک از آنها به ترتیب رتبه درج شده است.
رتبه نام استان سهم تولید محصول نهایی (درصد) اقلیم
1 مازندران 12.6 خزر معتدل
2 مسخره بازی 12.6 گرم و خشک/کوهستانی
3 تهران 6.7 کوهستانی
4 آذربایجان غربی 6.2 کوهستانی
5 جنوب استان کرمان 5.5 گرم و خشک
6 آذربایجان
شرقی
5.1 کوهستانی
7 خراسان رضوی 4.5 گرم و خشک
8 اصفهان 3.6 گرم و خشک
9 سواری 3.5 گرم و خشک
10 هرمزگان 3.3 داغ و داغ
11 همدان 3.2 کوهستانی
12 گیلان 2.8 خزر معتدل
13 قزوین 2.6 کوهستانی
14 کرمان 2.5 گرم و خشک
15 سیستان و بلوچستان 2.4 گرم و خشک / مقعدی
16 مرکزی 2.3 کوهستانی
17 البرز 2.2 کوهستانی
18 زنجان 2 کوهستانی
19 سمنان 1.9 گرم و خشک
20 کردستان 1.8 کوهستانی
21 خوزستان 1.7 گرم و گرم/کوهستانی
22 اردبیل 1.5 کوهستانی
23 کرمانشاه 1.4 کوهستانی
24 بوشهر 1.4 داغ و داغ
25 لرستان 1.2 کوهستانی
26 کهگیلویه و بویراحمد 1.2 کوهستانی
27 گلستان 1.1 خزر معتدل
28 چهارمحال و بختیاری 1 کوهستانی
29 خراسان شمالی 0.9 کوهستانی
30 خراسان جنوبی 0.6 گرم و خشک
31 بهترین مرد 0.4 گرم و خشک
32 عیلام 1.1 کوهستانی

حضور استان هایی مانند البرز، زنجان، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، چهارمحال و بختیاری با وجود برخورداری از منابع آبی و اقلیم مناسب برای باغداری در نیمه دوم جدول است. یکی از نکات مهم گزارش وزارت جهاد کشاورزی.
از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد که 74.2 درصد از کل محصولات سیب در 5 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، تهران و اصفهان در سال 1398 تولید شده است که با توجه به تولید قابل توجه سیب، رتبه این استان ها و این محصول در تولید کشور قابل توجه است.
از نظر تولید پرتقال 91 درصد کل تولید کشور در 5 استان مازندران، جنوب کرمان، فارس، گیلان و هرمزگان است.
همچنین حدود 55 درصد از تولید انگور کشور در 5 استان فارس، همدان، قزوین، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تولید دشا است. اما در زمینه تولید خیار به عنوان محصول مصرف کننده آب، نکته جالب توجه این است که سه استان تهران، جنوب کرمان و یزد با 74 درصد سهم تولید، بیشترین تولید این محصول را به خود اختصاص داده اند. پنجمین محصول در بخش باغات خرما است که 63.3 درصد از کل تولید این محصول به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، جنوب کرمان و خوزستان است.

دیدگاهتان را بنویسید