انتصاب معاون فناوری اطلاعات بانک اختازنوین


انتصاب معاون فناوری اطلاعات بانک اختازنوین

اخبار بورسا: حقدادی دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر و فوق لیسانس هوش مصنوعی از دانشگاه خواجه نصیر طوسی است.

وی مدیر مهندسی زیرساخت بانک اختازنوین، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رایان همفضا، عضویت در هیئت مدیره شرکت راه اختازنوین و معاونت زیرساخت و ارتباطات شرکت کاسپین از جمله سوابق اجرایی است.

دیدگاهتان را بنویسید