امضای 9 سند همکاری و یادداشت تفاهم بین ایران و قزاقستان


امضای 9 سند همکاری و یادداشت تفاهم بین ایران و قزاقستان

بورسا نیوز: تفاهم نامه مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه و پژوهشکده سیاست خارجی وزارت امور خارجه قزاقستان، «برنامه تبادل فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی». و ورزش قزاقستان “، یادداشت تفاهم تجربه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان “، یادداشت تفاهم افزایش تجارت دوجانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی و همگرایی قزاقستان “”، تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان در زمینه کشاورزی “، تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی و وزارت کشاورزی صنعت و زیرساخت قزاقستان در زمینه تجارت و ترانزیت محصولات کشاورزی “، تفاهم نامه بین صدا و سیما و سازمان دولتی ” اخبار قزاقستان “، ” تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت مونا گاز قزاقستان “، یادداشت تفاهم راه‌آهن ایران و شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان اسنادی است که با حضور سران ایران و قزاقستان به امضای وزیران و استانداران رسیده است. و مقامات دو کشور مورد بحث وارد شده اند.

دکتر رئیسی و توکایف همچنین بیانیه مشترکی را در ابتدای مراسم امضا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید