اقتصاد اوکراین 35 درصد کوچک می شود


اقتصاد اوکراین 35 درصد کوچک می شود

اخبار بورسابانک جهانی پیش بینی می کند که اقتصاد اوکراین در سال 2022 به دلیل از دست دادن ظرفیت تولید، آسیب به زمین های کشاورزی و کاهش نیروی کار، 35 درصد کوچک شود.

این بانک گفت که بیش از 14 میلیون نفر در اوکراین بر اثر جنگ آواره شده اند.

بانک جهانی تاکید کرد که کشور برای احیا و بازسازی در بخش های اجتماعی، تولیدی و زیرساختی به حداقل 349 میلیارد دلار نیاز دارد.

آنا بجار، معاون اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی گفت: «حمله روسیه به اوکراین یکی از بزرگترین بحران‌های جابجایی را به راه انداخته است و تلفات سنگینی بر زندگی و اقتصاد انسان وارد کرده است.

با ادامه جنگ، اوکراین همچنان به حمایت مالی گسترده نیاز دارد و با حمایت مالی، پروژه های بازسازی می توانند به سرعت آغاز شوند.

دیدگاهتان را بنویسید