افشای سند ازدواج یک صفحه ای


افشای سند ازدواج یک صفحه ای

عقد نکاح یا به اصطلاح نکاح سند رسمی است که توسط دفتر ثبت ازدواج در رابطه با ازدواج موقت یا دائم تنظیم می شود. سند ازدواج در کلیه محاکم می تواند به عنوان سند رسمی مورد استفاده قرار گیرد و زوجین برای اقامه دعوی در مواردی مانند دریافت مهریه، اخذ شناسنامه برای فرزندان، الزام زوجه به تمکین نیز باید سند ازدواج ارائه دهند.
طبق قانون مدنی، هر یک از طرفین می توانند شرایط خود را در قرارداد مشخص کرده و با آن موافقت کنند. مطابق ماده 1119 قانون مدنی هر زن و مردی می توانند در سند ازدواج خود شرایطی را قید کنند که منافاتی با ماهیت عقد نداشته باشد.
این سند ازدواج دارای صفحات متعددی است که برای شناخته شدن باید توسط چند زوج امضا شود، اما با اعمال قوانین مربوط به برنامه ششم توسعه، سند ازدواج باید تغییر اساسی کرده و به صورت الکترونیکی و بر این اساس اطلاعات اضافی صادر شود. در سند الکترونیکی حذف می شود.
پیش از این گفته می شد که سند ازدواج گذرنامه ای است که باطل شده است و سند ازدواج یک صفحه ای جایگزین کتاب های چند صفحه ای فعلی می شود.
هزینه چاپ سند ازدواج چقدر است؟

یکی از دلایل تغییر کتاب های ازدواج هزینه چاپ آنهاست. همانطور که مهدی اقبال، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس آیین نامه خدمات ازدواج که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، آیین نامه ای مبنی بر خدمات ازدواج مکتوب و سند ازدواج الکترونیکی است. در دستور کار است.”
وی افزود: سند ازدواج مجردی از اوراق بهادار خارج می شود اما کاغذ در آنجا چاپ می شود و مفاد عقد در یک برگ است اما دیگر به صورت کتاب و امضای چند نفر نیست. و امضا به صورت توکن و امضای الکترونیکی است.
اقبال ادامه داد: زیرساخت های آن را فراهم می کنیم و در هفته قوه قضاییه تلاش داریم چندین سند از جمله یک سند الکترونیکی را کشف کنیم.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی ما دیگر سنتی نیستند.
معاون سازمان ثبت احوال از کاهش هزینه ها با سند ازدواج در یک صفحه خبر داد و گفت: هزینه ها کاهش می یابد. در حال حاضر 200 تا 300 هزار جلد هزینه برای کتاب داریم که کاهش می یابد. از این تخلفات نیز جلوگیری می شود.
اقبال ادامه داد: در حال حاضر هزینه های زیادی صرف اسناد ازدواج فعلی و صرفه جویی های الکترونیکی زیادی می شود.

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید