افزایش 20 درصدی تولید برنج در کشور


افزایش 20 درصدی تولید برنج در کشور

اخبار بورساشیگان ادیبی مدیر طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال های عادی وضعیت کشت برنج در کشور به گونه ای است که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید می شود که امسال به دلیل کاهش میزان برنج در کشور است. قیمت کودهای شیمیایی به ویژه کودهای فسفاته و پتاس تمام می شود که تراز این کودها در کشت برنج، استقبال شالیکاران برای طرح کشت قراردادی و کشت ارقام پرمحصول شاهد افزایش هستیم. در کشت و برداشت مکانیزه این محصول .

مجری طرح برنج در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مازندران به عنوان قطب اصلی تولید برنج کشور حدود نیمی از برنج کشور را تامین می کند.

به گفته وی، استان مازندران به تنهایی امسال یک میلیون تن برنج سفید تولید و در بازار عرضه می کند.

مدیر طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال تولید برنج در شالیزارهای کشور 20 درصد افزایش یابد و در کشت اول، دوم و راتون از مرز دو میلیون و 400 هزار تن عبور کند.

دیدگاهتان را بنویسید