افزایش بهره وری صنعت داروسازی کشور با یارانه دارویی


بهره وری در صنعت داروسازی کشور با یارانه دارویی

اخبار بورسا: سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلاحات اقتصادی از جمله در حوزه دارو توسط دولت آغاز شد و در واقع پرداخت هدفمند ارز ترجیحی در کالاهای اساسی نتیجه داد. در 5 هزار میلیارد تومان سود حاصل از مواد اولیه دارو. 4200 تومان ارز به جیب رانت خواران رفت تا داروها را به کشورهای دیگر قاچاق کنند و باعث فساد اقتصادی در جامعه شوند.

وی تصریح کرد: در واقع یارانه دارو به دست مردم نرسید و مجبور شدند دارو را با ارز آزاد بخرند، اما اکنون با پرداخت هدفمندی یارانه و توزیع ارز ترجیحی کمک زیادی به بیماران می کند و دسترسی آسان را به آنها می دهد. به دارو، از کسانی که نیاز دارند.

میرتاج الدینی ادامه داد: 70 هزار میلیارد تومان یارانه دارویی در بودجه امسال در نظر گرفته شده است که 12 هزار میلیارد تومان آن برای بیمه سلامت و 58 هزار میلیارد تومان سهم هر بیمار برای تهیه دارو است که به این میزان می رسد. مردم از طریق یارانه و بیمه

به گفته وی، هزینه تغییر قیمت دارو را بیمه ها پرداخت می کنند و در واقع زمانی که بیمار با نسخه به داروخانه مراجعه می کند، هزینه اضافی پرداخت نمی کند و بیمه ها این افزایش قیمت دارو را پوشش می دهند، اما اگر شخصی برای تهیه دارو بدون نسخه مراجعه کند، باید دارو را با قیمت رایگان دریافت کند.

میرتاج الدینی تصریح کرد: با پرداخت یارانه دارو و افزایش پوشش بیمه ای بهره وری در صنعت داروسازی کشور افزایش یافته و قاچاق وجود ندارد و دولت افزایش هزینه دارو را با یارانه از طریق بیمه به مردم پرداخت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید