اعطای جایزه نوبل به دانشمندی که در خط مقدم مطالعه تکامل انسان قرار دارد.
Etna-Denisova یک هومینین ناشناخته قبلی را کشف کرد و تعیین کرد که چگونه ژن‌های هومینین باستانی به انسان‌های باهوش (یعنی اصل و نسب ما) منتقل شده‌اند و چگونه بر ساختار فیزیولوژیکی ما تأثیر می‌گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید