اطلاعیه بانک آینده در خصوص خبر اخیر منتشر شده «بدهی ایران به بانک آینده»


آرامش لازم برای توسعه بانک آینده فراهم شد

پس از اخبار منتشر شده مبنی بر بدهی بازار بزرگ ایران (ایران مال) به بانک آینده، به منظور تنویر افکار عمومی و به ویژه ذی نفعان این بانک، یادآور می شود:

1- به استناد بند سوم صورتجلسه هیأت منتخب شورای محترم پول و اعتبار در تاریخ 1391/08/3 در خصوص ادغام تعاونی های اعتباری صالحین، آتی و تات بانک، پروژه ایران مال مقرر گردید. تحت مسئولیت مشاوره مذکور به بانک آیندهو منتقل شد.

۲- کل بدهی واحد مذکور تا پایان مهرماه سال جاری حدود ششصد و شصت هزار میلیارد ریال است که پنجاه درصد آن سود و بدهی است.

قابل توجه است؛ بر اساس مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 5/6/1394 شورای پول و اعتبار، بانک آینده از مفاد بخشنامه سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص وابسته برای مشارکت حقوقی مستثنی است. در شرکت و طبق پروژه مذکور

3- از سوی دیگر بر اساس نتیجه ارزیابی مورخ 1401-1-31 اموال مذکور توسط کمیسیون 16 نفره کارشناسان رسمی پزشکی قانونی؛ ارزش فقط دارایی های فیزیکی مجتمع بزرگ ایران مال (به استثنای دارایی های نامشهود از قبیل ارزش برند، امتیازات، مجوزها و نرم افزارها) نوزده و سی و دو هزار میلیارد ریال اعلام شده است که حدوداً سه برابر بدهی مذکور است. گزارش این ارزیابی در تاریخ 22/4/1401 توسط مدیر عامل بانک به سازمان OSE ارسال و در سامانه کدال ثبت و در واقع منتشر شد.

4- بانک آینده به منظور پرداخت بدهی مذکور بویژه در سالهای 1397 و 1398 و پس از آن اقدام به پیگیری های متعددی با بورس جهت فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین المللی ایران مال (شرکت 100 درصدی) کرد. بانک آینده) در بازار سرمایه. که این مجوز به بانک آینده داده نشده است.

5- طی اجرای طرح مذکور در سالهای 1392 تا 1398 بیش از 24 هزار شغل مستقیم ایجاد و پس از بهره برداری فرصت اشتغال برای هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شرکت مذکور فراهم گردید.

انتظار می رود با صدور مجوز فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین المللی ایران مال به عنوان یک دارایی ارزشمند که خوشبختانه طی چند سال گذشته مورد بازدید و بهره برداری تعداد زیادی از هموطنان عزیز قرار گرفته است. به ویژه در شرایط فعلی که بازار سرمایه تشنه عرضه دارایی های واقعی است. مشارکت مردم در مالکیت و مدیریت این مجموعه وسیع را تضمین کرد و با جذب منابع قابل توجه پول بی خانمان، تحرک بیشتری در بازار سرمایه ایجاد کرد. از سوی دیگر، این بدهی باید در اسرع وقت تسویه شود.

دیدگاهتان را بنویسید