ادای سوگند بازیگر شهرزاد کمال زاده در امامزاده معروف


شهرزاد کمال زاده بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران است که در زمینه مدلینگ نیز فعالیت می کند. امروز در ایران فورفان می خواهیم عکسی را برای شما بگذاریم که در آن شاهد نذری شهرزاد کمال زاده باشید.

شهرزاد کمال زاده

عکس کمال زاده در حال اهدا

شهرزاد کمال زادهشهرزاد کمال زاده، بازیگر

قوانین نذر و نذر

شماره 2657 – نذر آن است که خدا را مکلف به کار نیک کند یا کاری را که بهتر است ترک نکند.

مسأله 2659 – سوگند خورده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و اراده خود نذر کند.
بنابراین نذر کسی که مجبور شد
یا ناخواسته یا ناخواسته از روی عصبانیت نذر کرده است، صدق نمی کند.

شهرزاد کمال زادهعرضه

2660 – احمق – کسي که مال خود را در کارهاي بيهوده خرج کند – اگر نذر کند به فقير چيزي بدهد صحيح نيست و همچنين ورشکسته اگر نذر کند مثلاً بدهد. چیزی به فقیر از اموالی که گرفتن آن از آنها حرام است. دادن درست نیست

به بهانه شهرزاد کمال زاده از احکام نذری صحبت می کنیم.

مسأله 2661 – نذر بدون اذن زن یا اذن بعد از آن شوهر صحیح نیست، هر چند قبل از عقد نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموال خود بدون اذن شوهر اشكال دارد، پس احتياط جز در حج و زكات و صدقه و انفاق به پدر و مادر و صله رحم باشد.

اصول عرضهاصول عرضه

مسأله 2662 – اگر زن به اذن شوهر نذر كند، شوهرش نمى تواند
نذر خود را شکست یا او را از وفای به عهد باز داشت.
2663 – اذن پدر در نذر پسر شرط نیست.
اما اگر پدر یا مادرش او را از قسم خورده منع کنند
اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ضرر آنها شود، نذر باطل است.

اینستاگرام و سیستانی

دیدگاهتان را بنویسید