ادامه روند کاهش قیمت سهم


ادامه روند نزولی سهام عدالت

اخبار بورسا: در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه، ارزش سهام نسبت به روز گذشته 0.2 درصد کاهش یافت.

بر این اساس ارزش پرتفوی 532 هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به 13 میلیون و 873 هزار تومان، 26 میلیون و 141 هزار تومان و 12 میلیون و 857 هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع ارزش فروش 60 درصدی هر یک از این سبدها به ترتیب به 8 میلیون و 324 هزار تومان، 15 میلیون و 684 هزار تومان و 7 میلیون و 714 هزار تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید