اجرای طرح هوشمند یارانه آرد و نان در تهران


اجرای طرح هوشمند یارانه آرد و نان در تهران

بورسا نیوزحشمت اله عسگری معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران در خصوص طرح پاکسازی یارانه آرد و نان گفت: اجرای این طرح از ضرر سالانه بیش از چهار میلیون تن نان کشور و قاچاق گسترده آرد یارانه ای جلوگیری می کند.وی با اشاره به نصب 6800 دستگاه کارتخوان در نانوایی های استان تهران، از دستگاه های اجرایی خواست تا گشت های بازرسی را تشدید کنند تا از هرگونه تخلف و تخلف جلوگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به عدم تغییر قیمت نان در سال جاری افزود: قیمت نان همانند تعرفه مصوب سال 1400 است و هرگونه افزایش بیش از مصوبه غیرقانونی است و متخلفان رسیدگی می شود. “

دیدگاهتان را بنویسید