آمادگی هند برای میزبانی از رهبران گروه 20


آمادگی هند برای میزبانی از رهبران گروه 20

اخبار بورسا: تمامی ادارات دولتی هند در حال آماده سازی نیروی انسانی برای میزبانی G-20 هستند که قرار است از اول دسامبر آغاز شود، جایی که سیاست ها و مواضع هند در مورد موضوعات مهم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در بیش از 200 نشست خود برای ریاست دور آتی G-20، هند بر “روح هند” به عنوان موضوع اصلی خود تاکید خواهد کرد. هدف از اجرای این پروژه ایجاد فرصتی برای تجربه هند و اطمینان از خروج هر نماینده خارجی به عنوان سفیر گردشگری هند است.

به غیر از شرکت‌هایی که برای مدیریت و مدیریت برنامه تعیین شده‌اند، همه بخش‌های دولتی نیز در حال آماده‌سازی نیروی انسانی برای میزبانی نشست‌های G20 هستند که قرار است در اول دسامبر 2022 آغاز شود و سیاست‌ها و دیدگاه‌های هند در مورد موضوعات مهم برگزار شود.

برای کمک به مقامات در توسعه مفاهیم، ​​موضوعات و اولویت‌های کلیدی در زمینه‌های مختلف، پیشنهادهایی برای استخدام مشاوران و دستیاران سیاسی و همچنین متخصصان جوان از وزارت‌های امور خارجه، دارایی، محیط زیست و گردشگری پذیرفته شد.

وزارت آموزش و پرورش برای افزایش تعداد کارکنان دبیرخانه گروه 20 درخواست جابجایی مدیران، دستیاران و معلمان را داده است.

افسران بازنشسته توسط وزارت انکشاف زنان و کودکان برای کار به عنوان مشاور برای یک پروژه 9 تا 12 ماهه در دبیرخانه G20 استخدام شده اند.

یک کارشناس سیاست از برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز به دبیرخانه G20 خواهد پیوست و از نزدیک برای حمایت از تلاش ها برای ارتباط بهتر دستور کار G20 با برنامه 2030 برای توسعه پایدار همکاری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید