آماده سازی واگذاری زمین در اجرای طرح ملی ساخت مسکن


آماده سازی واگذاری زمین در اجرای طرح ملی ساخت مسکن

اخبار بورساعلیرضا جعفری، مدیرعامل عمران شهر جدید گفت: بر اساس سلیقه و فرهنگ زیستگاهی که مردم در خانه های ویلایی حیاط دار دارند، این امکان را در شهرهایی که امکان واگذاری زمین را داریم در اختیار متقاضیان قرار می دهیم.

وی افزود: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی به درخواست متقاضیان تملک قطعه زمین در طرح ملی جابه جایی مسکن در کلانشهرها و شهرهای جدید پاسخ مثبت خواهیم داد. امکان واگذاری 250 متر مربع را داریم.

و ادامه داد: با قطعه بندی زمین شرایطی را برای ساخت کلبه ایجاد می کنیم تا این نامزدها با در نظر گرفتن الگوی معماری و شرایطی که در آن زندگی می کنند بهتر زندگی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید