آتش سوزی در بیمارستان حضرت رسول (ص) مهار شد.


آتش سوزی در بیمارستان حضرت رسول (ص) مهار شد.

دکتر تقی ریاحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آتش سوزی در بخشی از بیمارستان حضرت رسول (ص) اظهار کرد: بخشی از طبقه دوم ساختمان شماره 2 و بخش گوش و حلق و بینی دچار حریق شد. آتش سوزی باعث سرایت دود و شعله های آتش از پنجره به طبقه فوقانی شد که در کمترین زمان ممکن توسط نیروهای آتش نشانی کنترل شد.
وی افزود: با کمک پرسنل بیمارستان در مدت زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی تمامی بیماران را از طبقات بالا به حیاط منتقل کردیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل مهار کامل آتش سوزی، کارکنان و بیماران در حال بازگشت به بخش های مربوطه هستند.
ریاحی تاکید کرد: آتش نشانان، تیم اورژانس و تیمی از مدیریت بیمارستان در محل حضور دارند. خوشبختانه بر اثر آتش سوزی حادثه ای برای بیماران و پرسنل رخ نداده و بیمارانی که به صورت اورژانسی از بیمارستان ترخیص شده اند با کمک پرسنل برای ادامه خدمات باز می گردند.
پایان

دیدگاهتان را بنویسید